LUNA

JCH PL CH PL

ARIOKA Diabelskie Anioły

12.03.2009 r.

Luna przebada jest w kierunku słuchu, nerek i serca